شرح الهدایة صفویه

نظر شما:

صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مُلاصَدرا و صدرالمتألهین (درگذشته ۱۰۴۵)، متأله و فیلسوف شیعه ایرانی سدهٔ یازدهم هجری قمری و بنیان‌گذار حکمت متعالیه، نستعلیق هدایه الله در سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت و مهر لطف الله شاگرد هدایت الله در ۱۲۷۷، بر کاغذ فستقی در ۲۱۰ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۵۹/۰۰۰
پدید آورندگان : هدایةالله (کاتب) محمد بن ابراهیم صدر الدین شیرازی (مؤلف)
موضوع اثر : شرح و تفسیر/فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک