المقامات‌الصالحیة صفویه

نظر شما:

تالیف مولی محمدصالح بن محمدباقر قزوینی روغنی شاگرد میرداماد، نسخ سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تملک ابراهیم در پایان، انجام افتاده، بر کاغذ فستقی در ۸۰ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج کرم رنگ ضربی نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۶۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدصالح‌بن محمد باقر قزوینی روغنی (مولف)
موضوع اثر : نظم و نثر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک