الجبر و المقابلة ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

تالیف شرف الدین الچغمینی، نسخ محمد بن یوسف ابی عقیل نوقارینی بیهقی در ۷۲۵ در گرگانج خوارزم، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۱ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۰۵
پدید آورندگان : شرف‌الدین چغمینی (شاعر) محمدبن یوسف ابی‌عقیل نوقارینی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : جبر/ ریاضی
تاریخ خلق : ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک