باب مفرد فی جوامع علم‌الهیئة ایلخانان

نظر شما:

نسخ محمد بن یوسف ابی عقیل نوقارینی بیهقی در رمضان ۷۲۵ در گرگانج خوارزم، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۷ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۰۳
پدید آورندگان : محمدبن یوسف ابی‌عقیل نوقارینی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : نجوم/اصطلاحها و تعبیرها
تاریخ خلق : ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان