الشرح‌المختصر للتفتازانی علی تلخیص‌المفتاح ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

تالیف تفتازانی، نسخ محمد بن موفق در ۸ ربیع الاول ۸۵۰، عنوان و نشان شنگرف و سبز و لاجورد، دارای مهر احمد بن یحیی بن محمد و مهر «وقف مدرسه ی سیف الاسلام حمدانی»، آغاز افتاده، بر کاغذ دولت آبادی در ۱۱۴ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف تیماج قهوه ای نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۹۲/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن موفق (کاتب) مسعود بن عمر تفتازانی (شارح)
موضوع اثر : نحو زبان عربی
تاریخ خلق : ۸ ربیع‌الاول ۸۵۰ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت آبادی، رویه کاغذ ابری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی ترکمانان آق قویونلو روی بر خط زمان