شرح التصریف قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف مسعود بن عمر تفتازانی، نسخ جمادی الثانی ۱۲۶۴، دارای چند مهر از معصوم علی، بر کاغذ فستقی آبی و سفید در ۶۰ برگ ۱۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۱/۰۰۱
پدید آورندگان : عثمان ابن جنی (مؤلف) مسعود بن عمر تفتازانی (شارح)
موضوع اثر : صرف و نحو زبان عربی
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۲۶۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی و سفید
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان