مطالع‌السعادة ایلخانان

نظر شما:

تالیف شمس الدین سمرقندی، نسخ محمد بن یوسف ابی عقیل نوقارینی بیهقی ۷۲۵ در دارالسیاده خوارزم، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۶ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۱۲
پدید آورندگان : محمدبن یوسف ابی‌عقیل نوقارینی بیهقی (کاتب) شمس الدین محمد سمرقندی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی/ خداشناسی
تاریخ خلق : ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان