فواتح‌الجمال و فوائح‌الجلال ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

تالیف نجم الدین ابوالجمال الجناب احمد کبری خیوقی درگذشته ی ۶۱۸، نسخ محمد بن یوسف ابی عقیل نوقارینی بیهقی نزدیک به پایان شعبان ۷۲۵ در گرگانج خوارزم، عنوان و نشان شنگرف، دارای مرمت های متعدد کاغذ که سبب افتادگی در متن شده، بر کاغذ دولت آبادی در ۲۴ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدبن یوسف ابی‌عقیل نوقارینی بیهقی (کاتب) احمد بن عمر نجم الدین کبری (مولف)
موضوع اثر : تصوف
تاریخ خلق : ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک