النسب المولفه ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

نسخ محمد بن یوسف ابی عقیل نوقارینی بیهقی نزدیک به پایان شعبان ۷۲۵ ، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۱ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۰۹
پدید آورندگان : محمدبن یوسف ابی‌عقیل نوقارینی بیهقی (کاتب)
موضوع اثر : نسب نامه
تاریخ خلق : ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک