رسالة فی المواعظة لعلی‌بن حسین‌بن علی (ع)، ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

منسوب به علی بن حسین بن علی (ع)، نسخ محمد بن یوسف ابی عقیل نوقارینی بیهقی در ذیحجه ۷۲۵، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ دولت آبادی در ۳ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۶۴/۰۱۷
پدید آورندگان : محمدبن یوسف ابی‌عقیل نوقارینی بیهقی (کاتب) علی بن حسین (ع) امام چهارم (مؤلف)
موضوع اثر : کلمات قصار/ اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : ذیحجه ۷۲۵ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک