البهجةالمرضیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف جلال الدیم محمد سیوطی، نسخ ۱۲۲۸، عنوان و نشان شنگرف، یادداشتی از کربلایی رمضان در صفر ۱۲۷۴، بر کاغذ فستقی در ۱۴۰ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۰۹/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی (مؤلف)
موضوع اثر : نحو زبان عربی
تاریخ خلق : ۱۲۲۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان