روضةالمتقین فی شرح من لایحضره الفقیه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف مولی محمد تقی مجلسی عاملی نطنزی اصفهانی ساخته ی ۱۰۶۴، نسخ عبدالرزاق بن حاج بابای اردکانی یزدی در مدرسه ی خیراتیه بست مشهد رضوی در روز سه شنبه ۲۲ محرم ۱۳۰۲، برای حاج محمد رحیم بروجردی مشهدی، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فرنگی آهارمهره در ۱۱۵ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر چرم مصنوعی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۰۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرزاق اردکانی یزدی (کاتب) محمد بن علی ابن بابویه (مولف اولیه) محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (شارح)
موضوع اثر : احکام واحادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۳۰۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم مصنوعی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، رویه ساغری پارچه ،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک