حاشیة الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف آقا جمال الدین محمد خوانساری درگذشته ی ۱۱۳۵ که در ماه رمضان ۱۱۰۴ ساخته، نستعلیق روز پنجشنبه ۱۵ صفر ۱۲۴۷ در اصفهان، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر ملا هادی، بر کاغذ فستقی در ۱۹۷ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۱۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین آقاجمال خوانساری (محشی) زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی (مولف) محمدبن مکی شهید اول (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری/نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۲۴۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک