محرق القلوب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف مهدی بن ابی ذر نراقی در یک مقدمه و ۲۰ مجلس در سوگواری و روضه خوانی، نستعلیق محمدصالح بن محمد کریم دماوندی در شوال ۱۲۳۷، عنوان و نشان شنگرف، آغاز افتاده، بر کاغذ فستقی در ۲۰۵ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۲۶/۰۰۰
پدید آورندگان : مهدی بن ابی‌ذر نراقی (مولف) محمدصالح بن محمدکریم دماوندی (کاتب)
موضوع اثر : روضه‌خوانی/ مرثیه و مرثیه‌سرایی
تاریخ خلق : ۱۲۳۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک