جمع مختصر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف وحید تبریزی، نستعلیق شکر الله بن محمد مهدی الحسینی التفرشی در ۱۲۴۸، عنوان و نشان شنگرف، دارای چند یادداشت تولد به تاریخ ۱۲۵۵ و ۱۲۵۶، دارای مهر ملا هادی، گویا مهر کاتب با نشان «ابن محمدمهدی»، بر کاغذ فستقی در ۲۳ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره ضربی با سجاف قهوه ای روشن است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۸۱/۰۰۱
پدید آورندگان : وحیدی تبریزی (مولف) شکر الله بن محمدمهدی الحسینی التفرشی (کاتب)
موضوع اثر : عروض فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۴۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان