بندی درباره بحر و رجز تا میرسد به بحر مشاکل قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

گویا از « میزان البحار» تالیف وحید تبریزی،نستعلیق شکر الله بن محمد مهدی الحسینی التفرشی در ۱۲۴۸، عنوان و نشان شنگرف، دارای چند یادداشت تولد به تاریخ ۱۲۵۵ و ۱۲۵۶، دارای مهر ملا هادی، گویا مهر کاتب با نشان «ابن محمدمهدی»، بر کاغذ فستقی در ۳ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره ضربی با سجاف قهوه ای روشن است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۸۱/۰۰۲
پدید آورندگان : وحیدی تبریزی (مولف) شکر الله بن محمدمهدی الحسینی التفرشی (کاتب)
موضوع اثر : عروض
تاریخ خلق : ۱۲۴۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان