دستور معمای شرف قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شرف الدین حسن بن محمد رامی، نستعلیق شکر الله بن محمد مهدی الحسینی التفرشی در ۹ ذیقعده ۱۲۴۸، عنوان و نشان شنگرف، دارای چند یادداشت تولد به تاریخ ۱۲۵۵ و ۱۲۵۶، دارای مهر ملا هادی، گویا مهر کاتب با نشان «ابن محمدمهدی»، بر کاغذ فستقی در ۷ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره ضربی با سجاف قهوه ای روشن است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۸۱/۰۱۰
پدید آورندگان : شرف الدین حسن بن محمد رامی (مؤلف) شکر الله بن محمدمهدی الحسینی التفرشی (کاتب)
موضوع اثر : چیستان/ معماها
تاریخ خلق : ۹ ذیقعده ۱۲۴۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان