کشف‌الحق و نهج‌الصدق صفویه

نظر شما:

تألیف علامه حلّی (ف: ۷۲۶ق) آغاز در مسئلهٔ ادراک و انجام در فصل ۱۸ مسئلهٔ ۸در قضا افتاده نسخ سده ۱۰ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه سمرقندی قطع رقعی جلد تیماج سیاه با سجاف چرم سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۸۵/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن بن یوسف علامه حلی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک