کحل الجواهر صفویه

نظر شما:

تألیف قاضی زاده علاءالدین عبدالخالق کرهرودی در امامت نسخ ۱۰۸۸ق با عرض های ۱۱۱۲ و ۱۱۱۵ق متعلق به کتابخانه میرزا محمد صدر شکوه بهادر در ۱۲۷۴ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه سمرقندی قطع رقعی جلد کاغذ بافت دار فرنگی با عطف و حاشیه چرمی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۱۳/۰۰۰
پدید آورندگان : علاءالدین عبدالخالق کرهروی (مولف)
موضوع اثر : امامت
تاریخ خلق : ۱۰۸۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، کاغذ بافت دار فرنگی با عطف و حاش،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک