شرح الهدیة صفویه

نظر شما:

تألیف ملاصدرای شیرازی نسخ سده ۱۱ق مجدول عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه سمرقندی قطع وزیری متوسط جلد تیماج سرخ نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۲۲/۰۰۰
پدید آورندگان : مفضل بن عمر اثیر الدین ابهری (مؤلف) محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی (شارح)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک