حاشیة شرح حکمةالاشراق صفویه

نظر شما:

از ملا صدرای شیرازی (ف: ۱۰۴۵ق). نسخ سده ۱۲ق (نویسانده در شیراز به سال ۱۱۱۱ق). عنوان و نشان به شنگرف. کاغذ ترمه. قطع رقعی. جلد تیماج سرخ ضربی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۵۶/۰۰۰
پدید آورندگان : یحیی‌بن حبش سهروردی (مولف) محمودبن مسعود قطب‌الدین شیرازی (شارح) محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی (محشی)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/ فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج سرخ ضربی،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک