النافع یوم‌الحشر فی شرح الباب‌الحادی عشر صفویه

نظر شما:

از مقداد سیوری (ف: ۸۲۶ق)، نسخ محمدمهدی در ۲۴ شوال ۱۱۱۹ق، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ ترمه، قطع رقعی، جلد تیماج یشمی با حاشیه ضربی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۴۶/۰۱۲
پدید آورندگان : مقداد سیوری (مولف) محمد یوسف ابن محمد مراد (کاتب)
موضوع اثر : اصول دین/ عقاید شیعه
تاریخ خلق : ۱۱۱۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج یشمی با حاشیه ضربی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان