الاعتقادات صفویه

نظر شما:

از محمدباقر مجلسی (ف: ۱۱۱۰ق)، نسخ محمدمهدی در رمضان ۱۱۱۹ق، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ ترمه، قطع رقعی، جلد تیماج یشمی با حاشیه ضربی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۴۶/۰۱۰
پدید آورندگان : محمد باقربن محمد تقی مجلسی (مولف) محمد یوسف ابن محمد مراد (نامعلوم)
موضوع اثر : کلام شیعه امامیه/ عقاید شیعه
تاریخ خلق : ۱۱۱۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج یشمی با حاشیه ضربی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان