الاقبال بالاعمال‌الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة صفویه

نظر شما:

تألیف رضی الدین ابوالقاسم علی بن طاوس (ف: ۶۶۴ق) نسخ معرب سده ۱۲ق عنوان و نشان به شنگرف مجدول و کمنداندازی شده به زر محرر آغاز و انجام نونویس کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد روغنی زمینه سیاه زرین
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۵۱/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن موسی ابن‌طاوس (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، روغنی (لاکی)،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک