تاریخ بلعمی (یا) ترجمه تاریخ طبری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۵۴/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوعلی محمد بلعمی (مترجم و مولف) محمد بن جریر طبری (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ ایران و اسلام
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم مرغش،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان