معالم‌الدین صفویه

نظر شما:

تألیف ابومنصور حسن عاملی نسخ جمادی الاول ۱۱۱۱ق ۷ برگ آغازین نونویس آغاز افتاده نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج قهوه ای لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۱۲/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن بن زین الدین ابن الشهید الثانی (مؤلف)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : ۱۱۱۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک