الصحیفةالسجادیة صفویه

نظر شما:

نسخ سده ۱۲ق کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۰۳/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن حسین (ع) امام چهارم (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک