جامع‌المقاصد فی شرح‌القواعد صفویه

نظر شما:

تألیف محقق کرکی در ۹۲۸ تا ۹۳۵ق نسخ محمدسمیع بن محمدجعفر طبسی گیلکی در مشهد (سده ۱۱ق) آغاز در اقرار افتاده تا به پایان وصیت عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج قهوه ای با عطف چرمی سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۴۴/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن‌بن یوسف علامه حلی (مولف) محمدسمیع‌بن محمدجعفر طبسی گیلکی (کاتب) علی بن حسین محقق کرکی (شارح)
موضوع اثر : فقه جعفری/نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک