التنقیح‌الرایع لمختصرالشرایع صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ مقداد سیوری حلی که در ۹ ربیع الثانی ۸۱۸ق به انجام رسیده است نسخ سده ۱۱ق از روی خط اصل شارح مورخ ۲۹ رمضان ۸۱۴ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج سیاه ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۵۸/۰۰۰
پدید آورندگان : مقدادبن عبدالله فاضل مقداد (شارح) جعفربن حسن محقق حلی (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری/نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک