المحاسن صفویه

نظر شما:

تألیف ابوجعفر احمد بن ابی عبدالله محمد بن خالد برقی قمی نسخ محمدکاظم گونابادی در دوشنبه ۸ ربیع الاول ۱۰۹۴ق از القرائن تا پایان المزالق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج آلبالویی ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۴۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدکاظم گنابادی (کاتب) احمد بن محمد البرقی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان