ثواب‌الاعمال صفویه

نظر شما:

تألیف ابن بابویه قمی نسخ پایان رمضان ۱۰۷۰ق عنوان و نشان به شنگرف مجدول به زر کاغذ ترمه قطع وزیری کوچک جلد رویه کاغذی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۶۲/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد بن علی ابن بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : معاد
تاریخ خلق : ۱۰۷۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذی ،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک