الاعتقادات صفویه

نظر شما:

تألیف ابن بابویه قمی نسخ سده ۱۱ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع رقعی جلد تیماج آلبالویی سیر لایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۴۰/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد بن علی ابن بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : عقاید شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک