مفرّح یاقوتی صفویه

نظر شما:

در این نامه از روی سخنان ابن‌سینا در قانون و الأدویة القلبیة و نیز گفته‌های ابن‌تلمیذ و شرف‌الدّین حسن شیرازی و دیگران دستور ساختن آن را آورده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۷۱/۰۰۳
پدید آورندگان : شیرازی، عمادالدّین محمود بن سراج‌الدّین مسعود (مولف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک