حاشیه جامع عباسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نستعلیق احمد بن میرزا کوچک در قزوین در اواسط شوال ۱۲۱۹، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک و مهر به تاریخ ۲۵ شعبان ۱۲۹۲، آغاز افتاده، بر کاغذ فستقی در ۲۱۴ برگ ۲۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۴۹/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن میرزا کوچک (کاتب) محمدبن حسین شیخ بهائی (شارح و مولف)
موضوع اثر : رساله عملیه فقه جعفری/ زیارتنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۲۱۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک