زبده‌الهیئة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف خواجه نصیر الدین طوسی، شکسته نستعلیق سده ۱۲ و ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک و مهر عبدالکریم، بر کاغذ فستقی در ۴۲ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۴۹/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۲) تا قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته‌ای
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک