تذکرة الشعراء صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۵۱/۰۰۰
پدید آورندگان : دولتشاه سمرقندی (مولف) محمد لالا بن اسماعیل ارتپه کی (کاتب)
موضوع اثر : سرگذشتنامه شاعران ایرانی
تاریخ خلق : ۱۰۲۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، تذهیب و جدول کشی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک