الرجال صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۹۵/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد بن داود الظاهری (مولف)
موضوع اثر : حدیث / علم الرجال
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان