خلاصه‌الاقوال فی معرفت‌الرجال صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۴۹۵/۰۰۱
پدید آورندگان : حسن بن یوسف حلی (مولف)
موضوع اثر : حدیث / علم الرجال / محدثان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان