اسامی ارجال‌المتکررة فی الاسناد صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۲۴/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (مولف)
موضوع اثر : حدیث / علم الرجال / محدثان
تاریخ خلق : ۱۰۶۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان