طیف‌الخیال فی مناظرةالعلم و المال قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۸۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدمؤمن‌بن محمدقاسم جزائری شیرازی (مؤلف) ابوتراب محمدبن محمدجعفر لاهیجانی (کاتب)
موضوع اثر : مناظره علم و ثروت
تاریخ خلق : ۱۳۰۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک