دیوان افسار طیاری قزوینی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۹۵/۰۰۰
پدید آورندگان : قزوینی طیاری (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک