زبدة الطب تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

کتابی است مشتمل بر بیان اصول و طرق معالجهٔ امراض و ذکر اسماء ادویهٔ مرکّبه؛ جزء نخست (جزو علمی کتاب) در نُه «مقاله»، جزء دوّم (در بیان معالجات و ذکر امراض و اسباب و علامات خاصه و مشترکه و کیفیّت حدوث و معالجهٔ آنها) در بیست «مقاله»، کتاب البثور و الأورام و الدّمامیل و الجراحات و القروح و حرق النّار و الجراحات در شش «مقاله»، کتاب الزینة مشتمل بر سه «جزو»، کتاب السّموم مشتمل بر شش «مقاله» و هر کدام از مقالات کتب فوق در چندین «باب». جرجانی این اثر را به علاءالدّوله اتسز بن محمّد خوارزمشاه اهداء کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۴۴/۰۰۲
پدید آورندگان : رکن‌الدین مسعودبن الحسین (کاتب) جرجانی، زین‌الدّین ابوابراهیم سیّداسماعیل بن سیّدحسن (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۹ شوال ۹۰۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سرطبل،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک