الکُنّاش الفاخر صفویه

نظر شما:

کتابی در دو «جزء»؛ جزء نخست بیماری‌های سر تا کبد (پنج «فصل»)، جزء دوّم از کبد تا پا و تب‌ها.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۸۲/۰۰۰
پدید آورندگان : رازی، ابوبکر محمّد بن زکریاء (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۶۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک