مظهرالعجائب صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۲۶/۰۰۰
پدید آورندگان : عطار تونی (شاعر)
موضوع اثر : شعر عرفانی فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک