دیوان موذن قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۲۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدعلی فرخ خراسانی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۴۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک