دیوان مشعوف قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : امام قلی مشعوف قاجار (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۲۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان