الدرةالنجفیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عناوین دیگر: درةالمنظومة
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۸۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدمهدی‌بن مرتضی بحرالعلوم (مؤلف)
موضوع اثر : شعر عربی/ منظومه‌های علمی و آموزشی/ فقه جعفری
تاریخ خلق : از ۱۲۰۵ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۲۵۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک