دیوان حافظ شیرازی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۴۸/۰۰۰
پدید آورندگان : شمس‌الدین محمد حافظ (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 8
تاریخ خلق : ربیع‌الثانی ۱۲۴۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)