لیلی و مجنون قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۵۳/۰۰۰
پدید آورندگان : فتحعلی بن محمد صبا (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 13
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک