دیوان بقای اصفهانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۲۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن محمدصادق بقای اصفهانی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 13
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک